Nieuwe Wilden: Duits Neo-Expressionisme uit de jaren '80

Nieuwe Wilden: Duits Neo-Expressionisme uit de jaren '80

Groningen Museum wraz z Muzeum de Fundatie prezentują wspólnie tej wiosny podwójną wystawę, nazywaną Wilden i Nieuwe Wilden, poświęconą XX - emu ekspresjonizmowi niemieckiemu. Tematem wiodącym ekspozycji w Groningen Muzeum jest neoekspresjonizm lat osiemdziesiątych.

Nieuwe Wilden

‘Neoekspresjonizm’ manifestował się w sztukach plastycznych podobnie gwałtownie i żywiołowo, jak gatunek punk w muzyce popowej. Sztukę międzynarodową lat sześdziesiątych i siedemdziesiątych dominowały tendencje o charakterze abstrakcyjnym i konceptualnym. Prawie nikt nie oczekiwał, że to figuratywne i ekspresjonistyczne malarstwo doczeka się takiego powrotu. Tak jednak się stało. Ekspresjonizm ponownie pojawił się w jednocześnie w wielu krajach – najpowszechniej w Niemczech (ówczesnych Niemczech Zachodnich). Liczne miasta niemieckie skupiały młodych artystów, którzy współpracując lub rewalizując ze sobą, tworzyli prowokujące, surowe i humorystyczne obrazy. Niektórzy artyści czerpali inspiracje bezpośrednio z historycznego ekspresjonizmu niemieckiego, inni z nieukrywanym sarkazmen tworzyli tzw. ‘bad painting’. Muzeum w Groningen była jedną z pierwszych placówek muzealnych w Holandii, posiadających w swoich zbiorach tak bogatą kolekcję prac z tego trendu w sztuce współczesnej.

Ekspozycja Nieuwe Wilden została pierwotnie przygotowana przez Städel Museum we Frankfurcie i jest pierwszą spójną w swojej formie retrospekcją tego trendu w sztuce. Zawiera ona prace licznych artystów. Do najważniejszych należą: Walter Dahn, Martin Kippenberger, Helmut Middendorf, Ina Barfuss, Peter Bömmels, Werner Büttner, Albert Oehlen, Bettina Semmer, Volker Tannert, Thomas Wachweger oraz Bernd Zimmer. 

Udostępnij tę stronę