Historisch kwartier

Historisch kwartier

Tijdens ZomerWelVaart vertelt De Verhalen van Groningen op het Historisch Kwartier het verhaal van de Hanze, een samenwerkingsverband van handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Groningen was één van die steden. Tijdens ZomerWelVaart wordt een mobiele expositieruimte ingericht op de kade van de Hoge der A. Daarnaast zijn er lezingen op het schip De Verwondering en kun je kijken op de Kamper Kogge! Een authentiek evenbeeld van een handelsschip zoals deze in de viertiende eeuw aan het Hoge en het Lage der A hun waren losten. Programma tijdens ZomerWelVaart
Kom aan boord van De Verwondering luisteren naar de verhalen van Groningen als Hanzestad, maar ook over de Kerstvloed, eigenzinnige nonnen, de bouw van de Martinitoren en een bloedstollende familievete.

Kerstvloed za + zo 14.00 uur
De grootste Nederlandse watersnoodramp aller tijden was de Kerstvloed van 1717, dit jaar 300 jaar geleden. Hoe kon het zo misgaan en wat leren we ervan?

Bloed, zweet en tranen za + zo 15.00 uur
Schrijfster Ynskje Penning vertelt een adembenemend – en waargebeurd – verhaal over een Middeleeuwse familievete.

Eten in de Hanzetijd za 16.00 uur en zo 13.00 uur
Auteur van het Hanzekookboek Karen Groeneveld licht het deksel van de pan: wat aten mensen in die tijd?

Proeverij za + zo 18.00 uur
Het Groninger Hanzehuis nodigt je uit voor een proeverij van Hanzeproducten en vertelt daarbij over de handelsgeschiedenis van de stad.

Olle Grieze zo 17.00 uur
Hoe werd de Martinitoren gebouwd en welke letterlijke en figuurlijke stormen doorstond het ‘sieraad van de stad’? 


Over De Verhalen van Groningen

De Verhalen Groningen vertelt op een verrassende en laagdrempelige manier verhalen over de cultuur en de geschiedenis van de provincie. Die verhalen maken we samen met inwoners en bezoekers van Groningen en met de (cultuur)historische organisaties in de provincie. We vertellen de verhalen online, maar ook met activiteiten en op locatie.

Het verhaal van de Hanze
In de zomer van 1229 ondertekenden de Groninger kooplieden Bernard en Volker een groot handelsverdrag tussen drie Russische vorstendommen en handelaren die op de Oostzee voeren. Dat document kan gezien worden als het begin van Groningen als Hanzestad. De Hanze – het woord betekent 'groep' in het Oudhoogduits – was een alsmaar groeiend netwerk van steden die prijsafspraken maakten, elkaars havens en pakhuizen gebruikten, het stapelrecht handig benutten en gezamenlijk streefden naar een zo groot mogelijke monopoliepositie. Wie in de late middeleeuwen rogge, hout, wol, wijn of zout in huis had in Groningen, kon er zeker van zijn dat de Hanze daar een rol in had gespeeld. Archeologen hebben bij de oudste Groninger huizen resten gevonden van houten schalen, waarvan het hout afkomstig moet zijn geweest uit het Oostzeegebied.

Deel deze pagina